3M Automotive Aftermarket Products Training

เคลือบทนนานสูงสุด 5ปี
เม็ดน้ำกลมสวยงามไม่เกาะสีรถ
Contact Angle ≥ 100
ความเงางามสูง
ผนึกรักษาความเงาฉ่ำ
ให้สีรถดูใหม่อยู่เสมอ
ปกป้องได้ทุกสภาวะ
ทนต่อสารเคมี ไอเกลือ ฝนกรด
ด่าง ยางไม้ และอื่นๆ
สีรถลื่น Slickness < 0.1 CoF
ลดการจับตัวของสิ่งสกปรก
ทำความสะอาดได้ง่าย